Biography

Wendy Teixeira is born in Rotterdam, Netherlands, in 1989. Her parents are from the Cape Verdean Islands.

When Wendy Teixeira was born her parents soon realized that she had an talent for music. This musical vein comes from her father who played music in his childhood on metal cans with his friends in Cape Verde. His dream was and still is to play music. Today these dreams are realized by his beloved daughter Wendy Teixeira. She started to play her first notes on a keyboard of her father.

At the age of 10 she went regularly with the family to church ” Nossa Senhora da Paz “. Here she put her first steps in music by following music lessons. They soon began playing organ during church services and singing in the church choir. Here it was that she was encouraged to continue with her passion in music. She had several shows along the years with various Cape Verdean musicians as; João Ortet, Carlos Matos, Manuel de Candinho, Toy Vieira, Nando Silva, Paulo Bouwman and others. And until now she is still exploring different musical styles. But her heart and soul lies in the traditional music of Cape Verde.

Her inspirations comes from renowned singers like Cesaria Evora, Mayra Andrade, Mariana Ramos, Nancy Viera and Sara Tavares.

Wendy Teixeira is creative and curious, besides the melodic timbre of her beautiful voice, she is doing research on various instruments including those from Africa. The result here is to note its basic knowledge of roads and the playing of various instruments such as piano, accordion, saxophones, violin and guitar.

Her dream in her musical world is working on her own project by writing and composing Cape Verdean traditional music in difrent languages from her own themes !

Wendy Teixeira is geboren in Rotterdam, Nederland, in 1989. Haar ouders zijn afkomstig van Kaapverdië.  

Toen Wendy Teixeira geboren was merkten haar ouders al snel dat zij aanleg had voor muziek. Deze muzikale ader begon bij haar vader die in verleden muziek speelde op metalen blikjes samen met zijn vrienden op het plein in Kaapverdië. Zijn droom was en is nog steeds muziek. Vandaag wordt deze droom gerealiseerd door zijn geliefde dochter Wendy Teixeira. Zij leerde haar eerste noten spelen op een keyboard van haar vader.  

Op 10 jarige leeftijd ging zij regelmatig samen met het gezin naar de kerk “Nossa Senhora da Paz”. Hier begon zij te integreren in muziek door haar eerste muzieklessen te volgen. Al snel begon zij met het bespelen van het orgel tijdens de kerkdiensten en zingen in het koor. Hiermee werd zij geprikkeld om door te gaan met haar passie muziek. Ze heeft verschillende shows gehad gedurende enkele jaren met verschillende Kaapverdiaanse muzikanten als: João Ortet, Carlos Matos, Manuel de Candinho, Toy Vieira, Nando Silva, Paulo Bouwman en anderen.   

Tot op dit moment onderzoekt zij verschillende muziekstijlen. Maar haar hart en ziel ligt vooral bij de traditionele muziek uit Kaapverdië.  

Ze ontvangt inspiratie van gerenommeerde zangeressen als Cesaria Evora, Mayra Andrade, Mariana Ramos, Nancy Viera en Sara Tavares. 

Wendy Teixeira is creatief en nieuwsgierig, naast het melodische timbre van haar mooie stem, speelt zij verschillende instrumenten, onder anderen die uit Afrika. Het resultaat hier van is op te merken vanwege haar basis kennis en het bespelen van verschillende instrumenten zoals: piano, accordeon, saxofoon, viool en gitaar.   

Haar droom in haar muzikale wereld is werken aan haar eigen project voor de toekomst door te schrijven en componeren van traditionele Kaapverdiaanse muziek in het Criools, Portugees, Engels en Nederlands uit eigen thema’s. 

Contact 
Management / The Netherlands Booking
info@wendyteixeira.nl 
tel. +31648156841

www.wendyteixeira.nl